LEKCJA 65
buty i plecak

Wann fängt das Schuljahr an?

Na sześćdziesiątej piątej lekcji:

  • poznasz słownictwo związane z artykułami szkolnymi i biurowymi,
  • przypomnisz sobie odmianę najważniejszych czasowników nieregularnych w czasie teraźniejszym,
  • dowiesz się, ile trwają wakacje w Niemczech.
1. Verben / Czasowniki [werbn]:

sprechen [szpreśn] – rozmawiać
gefallen [gefalen] – umawiać się z
tragen [tragn] – nosić
geben [gejbn] – dawać
essen [essn] – jeść
helfen [helfn] – pomagać
nehmen [nejmn] – brać
lesen [lejzn] – czytać
sehen [zejn] – widzieć
schlafen [szlaf] – spać
laufen [lałfn] – biec
waschen [waszn] – myć
halten [haltn] – trzymać
fahren [farn] – jechać
treffen [trefn] – spotykać

2. Substantive/Rzeczowniki [zupstantiwe]:

der Bleistift [dea blajsztyft] – ołówek
die Schere [di szejre] – nożyczki
der Kuli [dea kuli] – długopis
die Büroklammer [di byroklama] – spinacz
der Spitzer [dea szpyca] – temperówka
die Mappe [di mape] – teczka
das Lineal [das lineal] – linijka
der Radiergummi [dea radijagumi] – gumka
der Füller [dea fyla] – pióro wieczne
das Blatt [das blat] – kartka
der Taschenrechner [dea taszenreśna] – kalkulator
das Wörterbuch [das wyrtabuh] – słownik
der Klebstoff [dea klebsztof] – klej
das Klebeband [das klejbebant] – taśma
der Papierkorb [dea papiakorp] – kosz na śmieci
der Ordner [dea ordna] – segregator
der Briefumschlag [dea brifumszlak] – koperta
die Briefmarke [di brifmarke] – znaczek
der Stempel [dea sztempel] – pieczątka
der Locher [dea loha] – dziurkacz
das Notizheft [das notic-heft] – notatnik
der Tacker [dea taka] – zszywacz
der Terminkalender [dea terminkalenda] – kalendarz książkowy
die Reißzwecke [di rajscweke] – pinezka
der Lautsprecher [dea lałtspreśa] – głośnik
die Visitenkarte [di wizitenkarte] - wizytówka
der USB-Stick [dea uzb-sztyk] – pendrive

3. Landeskunde/ Krajoznawstwo [landeskunde]:

Sommerferien in Deutschland Die Sommerferien sind in Deutschland wesentlich kürzer als in Polen und dauern nur 6 Wochen. Im Gegensatz zu den polnischen Schülern können aber die deutschen Schüler längere Pausen während des Schuljahres genießen, z. B. Oster- oder Pfingstferien. Erwähnenswert ich auch, dass nicht alle Schüler in Deutschland das Schuljahr an demselben Tag beginnen. Jedes Bundesland hat seinen eigenen Schuljahrplan. In den meisten Bundesländern fängt das Schuljahr Ende August oder Anfang September an, aber nicht unbedingt am ersten September.

Wakacje w Niemczech Wakacje są w Niemczech znacznie krótsze niż w Polsce i trwają jedynie 6 tygodni. W przeciwieństwie do polskich uczniów niemieccy uczniowie mogą jednak cieszyć się dłuższymi przerwami w trakcie roku szkolnego, np. z okazji Wielkanocy lub Zielonych Świątek. Warto też wspomnieć, że nie wszyscy uczniowie w Niemczech zaczynają rok szkolny tego samego dnia. Każdy kraj związkowy ma swój plan roku szkolnego. W większości landów rok szkolny zaczyna się pod koniec sierpnia lub na początku września, jednak niekoniecznie pierwszego września.

4. Gramatyka/Grammatik [gramatik]:

W ramach przypomnienia poniżej umieszczono przykład odmiany czasownika regularnego w czasie teraźniejszym.

ich mach-ewir mach-en
du mach-stihr mach-t
er mach-tsie mach-en
sie mach-tSie mach-en
es mach-t

Wiele czasowników odmienia się jednak w sposób nieregularny. Czasowniki nieregularne tworzą 2 grupy, które zostały omówione poniżej.

Grupa pierwsza –czasowniki w których -e- w 2. i 3. osobie liczby pojedynczej (du, er, sie, es) zamienia się na -i- lub -ie-.

Geb-en dawać

ich geb-ewir geb-en
du gib-stihr geb-t
er gib-tsie geb-en
sie gib-tSie geb-en
es gib-t

Zgodnie z tym schematem odmieniają się również czasowniki: sprechen, treffen, essen, helfen, nehmen, lesen, sehen.

Grupa druga czasowniki, w których w 2. i 3. osobie liczby pojedynczej (du, er, sie, es) litery a, u lub o otrzymują przegłos, czyli „Umlaut”, zmieniający wymowę.

schlaf-en spać

ich schlaf-ewir schlaf-en
du schläf-stihr schlaf-t
er schläf-tsie schlaf-en
sie schläf-tSie schlaf-en
es schläf-t

Zgodnie z tym schematem odmieniają się również czasowniki: fahren, halten, waschen, laufen, gefallen, tragen.

5. Dialog Krankenschwester: Frau Tischler, geht Ihre Enkelin schon zur Schule?
T: Ja, Frau Kowalska. Hannah geht jetzt in die erste Klasse.
K: Heute ist also ihr erster Tag in der Schule, ja?
T: Nein, das Schuljahr beginnt doch erst nächste Woche.
K: Wirklich? Bei uns in Polen fängt das Schuljahr am ersten September an.
T: In Deutschland hängt das von dem Bundesland ab. In jedem Bundesland wird das Schuljahr ein bisschen anders organisiert.
K: Das habe ich nicht gewusst! Haben Sie schon mit Hannah über die Schule gesprochen?
T: Ja, ich habe mit ihr telefoniert. Sie freut sich auf den Schuljahrbeginn und hat gar keine Angst. Ich bin sicher, sie wird eine gute Schulerin sein. Hannah ist ein braves Mädchen.
K: Hannah wird sicher in jedem Fach eine Sechs bekommen!
T: Eine Sechs? Das ist doch die schlechteste Note!
K: Das kann nicht sein! Bei uns ist eine Sechs die beste Note und eine Eins die schlechteste.
T: Das ist ja interesant! Bei und ist es umgekehrt!

ZADANIA / Aufgaben:

1. Ergänzen Sie bitte die Lücken mit den Verben in den richtigen Formen./ Proszę uzupełnić luki czasownikami we właściwej formie.
lesen, fahren, waschen, sprechen, schlafen, helfen, gefallen
a) Wie ……………….. dir meine neue Schultasche?
b) ………………… Sie bitte lauter. Ich kann Sie nicht hören.
c) Martin ………………….. schon so lange. Es ist 10 Uhr. Er soll aufstehen!
d) ………………… du mit dem Bus oder mit dem Zug?
e) Anna ……………….. jetzt ein sehr interessantes Buch von Agatha Christie.
f) Ich …………………… meinen Eltern bei Hausarbeiten. Ich spüle das Geschirr, putze die Fenster und wische den Staub ab.
g) Sie steht um 6 Uhr auf, geht in das Badezimmer und …………………. sich. Danach zieht sie sich an.2. Ergänzen Sie die Artikel und die fehlenden Teile der Wörter./ Uzupełnij brakujące części wyrazów. a) ……….. Taschen………………… b) ………. Papier………………… c) ………. ……………….buch d) ……… Klebe…………. e) ……... …………..stoff f) …….. ……………..karte g) …….. Laut…………………… h) ……… …………….umschlag
test niemieckiego opinie o ProSenior kurs niemieckiego poradnik dla opiekunek
Niepoprawny token