LEKCJA 70
prezent świateczny

Feste im Dezember

Na siedemdziesiątej lekcji:

 • powtórzysz i poznasz słownictwo związane ze Świętami Bożego Narodzenia i Sylwestrem,
 • poszerzysz swoją wiedzę na temat zadawania pytań w języku niemieckim,
 • poznasz jeden z problemów niemieckiego społeczeństwa.
1. Substantive/ Rzeczowniki [zupstantiwe]:

die Vorweihnachtsstimmung [di foawajnahtssztymunk] – atmosfera przedświąteczna
der Nikolaustag [dea nikolałstak] – Dzień Św. Mikołaja
der Adventskalender [dea adwentskalenda] – kalendarz adwentowy
der Adventskranz [dea adwentskranc] – wieniec adwentowy
der Stern [dea sztern] - gwiazda
der Schmuck [dea szmuk] – ozdoba
die Christmette [di krystmete] – pasterka
das Krippenspiel [das krypenszpil] – jasełka
die Krippe [di krype] – szopka bożonarodzeniowa
der Glühwein [dea glywajn] – wino grzane
die Neujahrsvorsätze [di nojjarfoazece] – postanowienia noworoczne
das Feuerwerk [das fojawerk] - fajerwerki
der Sekt [dea zekt] – szampan
das Glas [das glas] – kieliszek

2. Ausdrücke/ Zwroty [ałsdryke]:

der Tisch ist festlich gedeckt [dea tysz yst festlyś gedekt] – stół jest świątecznie nakryty
Oblate teilen [oblate tajlen] – dzielić się opłatkiem
Verwandte zum Heiligabend ein|laden [feawante cum hajlyśabent ajnladen] – zaprosić krewnych na Wigilię
den Weihnachtsbaum mit Weihnachtskugeln und Weihnachtsbaumketten schmücken [dejn wajnahtsbałm myt wajnahtskugel unt wajnahtsbałmketen szmyken] – ozdabiać choinkę bombkami i łańcuchami
Lebkuchen backen [lebkuhen baken] – piec piernik
Kerzen an|zünden [kercen ancynden] – zapalać świecę
Weihnachtslichter an|machen [wajnahtslyśta anmahen] – zapalić lampki choinkowe
die Ankunft/ die Geburt Christi [di ankunft/ di geburt kristi] – przybycie/ narodziny Chrystusa
Weihnachtslieder singen [wajnahtslida zyngen] – śpiewać kolędy
Hoffnung bringen [hofnunk bryngen] – przynieść nadzieję
Liebe des Gottes [libe des gotes] – miłość Boga
Der Baum ist hell beleuchtet [dea bałm yst hel belojśtet] – drzewko jest jasno oświetlone
Das Haus ist geschmückt [das hałs yst geszmykt] – dom jest udekorowany
im Familienkreis feiern [ym familjenkrajs fajern] – świętować w kręgu rodziny
eine Silvesterparty veranstalten [ajne zilwestaparty feaansztalten] – organizować imprezę sylwestrową
ein Feuerwerk ab|brennen [ajn fojawerk ap|brenen] – puszczać fajerwerki
zum Gottesdienst gehen [cum gotesdinst gejen] – iść na mszę
jemandem Glück und Gesundheit wünschen [jemandejm glyk unt gezunthajt wynszen] – życzyć komuś szczęścia i zdrowia
prost! [prost] – na zdrowie (podczas picia alkoholu)
darauf lasst uns anstoßen! [darałf last uns ansztosn] – wznieśmy za to toast

3. Grammatik / Gramatyka [gramatyk]:

Jeśli w zdaniu występuje czasownik z przyimkiem (rekcja czasownika), to zadając pytanie używamy słówka Wo- połączonego z tym przyimkiem. Pokazują to poniższe przykłady.

Womit beschäftigst du dich? – Czym się zajmujesz?
Ich beschäftige mich mit deutscher Grammatik. – Zajmuję się niemiecką gramatyką.

Jeśli przyimek zaczyna się na samogłoskę (np. an, auf, über, um, in) wówczas do słówka pytającego Wo- dodajemy literę r (Wor-).

Ich denke an meine Familie. – Myślę o swojej rodzinie.
Woran denkst du? – O czym myślisz?

Uwaga! Konstrukcji tej nie używamy, kiedy pytamy o osoby!

Ich unterhalte mich über meine Arbeit. – Rozmawiam o mojej pracy.
Worüber unterhältst du dich? – O czym rozmawiasz?
Ich unterhalte mich mit meiner Freundin. – Rozmawiam z moją przyjaciółką.
Mit wem unterhältst du dich? – Z kim rozmawiasz?

4. Landeskunde/ Krajoznawstwo [landeskunde]:

Deutsche Bevölkerung gehört zu den ältesten in Europa. Dieses Problem ist hauptsächlich auf zwei Gründe zurückzuführen. Erstens sind die Lebensbedingungen in Deutschland, vor allem das Gesundheitswesen, auf einem sehr hohen Niveau. Zweitens haben die Deutschen immer weniger Kinder. Die steigende Zahl der älteren Menschen sorgt für hohen Bedarf an Medizin- und Pflegepersonal. Ärzte, Krankenschwester und Krankenpfleger, sowie Physiotherapeuten und Seniorenbetreuer in Einrichtungen und Privathäuserfinden finden in Deutschland relativ schnell eine Stelle.

Niemieckie społeczeństwo należy do najstarszych w Europie. Zjawisko to ma dwie główne przyczyny. Po pierwsze warunki życia w Niemczech, przede wszystkim opieka zdrowotna, są na bardzo wysokim poziomie. Po drugie Niemcy mają coraz mniej dzieci. Rosnąca liczba osób starszych sprawia, że zapotrzebowanie na personel medyczny i opiekuńczy jest bardzo wysokie. Lekarze, pielęgniarki, pielęgniarze, fizjoterapeuci i opiekunowie osób starszych w zakładach i domach prywatnych dość szybko znajdują w Niemczech pracę.


ZADANIA / Aufgaben:

1. Ergänzen Sie die Tabelle./ Proszę uzupełnić tabelę.
 • ein Feuerwerk abbrennen
 • die Christmette
 • prost!
 • Oblate teilen
 • die Neujahrsvorsätze
 • Lebkuchen backen
 • darauf lasst uns anstoßen!
 • die Geburt Christi
 • der Nikolaustag
 • der Sekt

WeihnachtenSilvester
2. Wählen Sie eine passende Unterschrift für jedes Bild./ Proszę dopasować podpisy do obrazków.


3. Verbinden Sie bitte./ Proszę połączyć.
a) Oblatewünschen
b) Weihnachtslichter feiern
c) Der Baum ist teilen
d) Das Haus istanmachen
e) im Familienkreis geschmückt
f) Glück und Gesundheit hell beleuchtet

4. Stellen Sie Fragen zu den unterstrichenen Satzteilen./ Proszę zadać pytania do podkreślonej części zdania.
 1. Ich erinnere mich an mein erstes Weihnachten in Deutschland.
 2. Ich rege mich über schlechtes Wetter auf.
 3. Ich hoffe auf guten Verdienst.
 4. Ich träume von einem langen Urlaub.
 5. Ich sehne mich nach meiner Heimat.

5. Ergänzen Sie die Fragen./ Proszę uzupełnić pytania.
 1. ………………. gewöhnst du dich?
 2. ……………… bereitest du dich vor?
 3. ……………….. beschäftigst du dich?
 4. ……………… geht es?
 5. ………………... unterhältst du dich?test niemieckiego opinie o ProSenior kurs niemieckiego poradnik dla opiekunek
Niepoprawny token