LEKCJA 74
sprzątanie niemiecki

Räumen wir auf!

Na siedemdziesiątej czwartej lekcji:

 • rozszerzysz i powtórzysz słownictwo związane z porządkami i pracami domowymi,
 • dowiesz się, jak z użyciem przyimka zadawać pytania o osobę.
1. Verben/Czasowniki [werbn]:

auf|räumen [ałfrojmen] – sprzątać
ab|wyschen [apwyszen] – wycierać
staub|saugen [ształpzałgen] – odkurzać
waschen [waszen] – prać, myć
fegen [fejgen] – zamiatać
bohnern [bonern] – pastować, woskować
nähen [nejen] – szyć
bügeln [bygeln] – prasować
scheuern [szojern] – wyszorować

2. Substantive/Rzeczowniki [zupstantiwe]:

der Schmutz [dea szmuc] – brud
der Reiniger [dea rajniga] – środek czyszczący
das Waschpulver [das waszpulwa] – proszek do prania
der Glasreiniger [dea glasrajniga] – płyn do mycia szyb
das Spülmittel [das szpylmytel] – płyn do mycia naczyń
der Entkalker [dea entkalka] – odkamieniacz
der Rohr-Reiniger [dea ror-rajniga] – udrażniacz do rur
die Scheuermilch [di szojamylś] – mleczko do czyszczenia
der Duftspüler [dea duftszpula] – kostki do WC
der WC-Reiniger [dea wuce-rajniga] – płyn do mycia WC
der Weichspüler [dea wajśszpyla] – płyn do płukania tkanin
der Müllbeutel [dea mylbojtel] – worek na śmieci
das Geschirrtuch [das geszyrtuh] – ścierka do naczyń
der Besen [dea bejzen] – miotła
die Schaufel [di szałfel] - szufelka
der Lappen [dea lapn] – szmatka
die Handschuhe [di handszue] – rękawiczki
der Staubsauger [dea ształpzałga] - odkurzacz
die Waschmaschine [di waszmaszine] – pralka
die Spülmaschine [di szpylmaszine] - zmywarka
die Schüssel [di szysel] – miska
der Geschirrtrockner [dea geszyrtrokna] – suszarka do naczyń
der Schwamm [dea szwam] – gąbka
der Mopp [dea mop] – mop
der Eimer [dea ajma] - wiadro
das Küchenpapier [das kyśenpapija] – ręcznik kuchenny

3. Ausdrücke / Zwroty [ałsdryke]:

Ordnung machen [ordnunk mahn] – robić porządki
Geschirr spülen [geszyr szpylen] – zmywać naczynia
Geschirr ab|trocknen [geszyr aptroknen] – wycierać naczynia
Müll raus|bringen [myl rałsbringn] – wynosić śmieci
Müllbeutel ersetzen [mylbojtel eazecen] – zmieniać worek w śmietniku
Boden putzen [bodn pucen] – umyć podłogę
Bett machen [bet mahn] – ścielić łóżko
Bettwäsche wechseln [betwesze wekseln] – zmieniać pościel
Blumen gießen [blumen gisen] – podlewać kwiaty
Tisch ab|räumen [tysz aprojmen] – sprzątać ze stołu
Tisch decken [tysz deken] – nakrywać do stołu
Zimmer lüften [cima lyften] – wietrzyć pokój
Staub wischen [ształp wiszen] – ścierać kurze
Fenster putzen [fensta pucn] – myć okna
Wäsche aus|hängen [wesze ałshengn] – wywieszać pranie
schmutzig/sauber sein [szmucyś/załba zajn] – być brudnym/czystym
Teppich klopfen [tepyś klopfen] – trzepać dywan
Schuhe polieren [szułe poliren] - pastować buty

4. Dialog:

Frau Kowalska: Ich denke, es ist höchste Zeit für den Frühjahrsputz. Was glauben Sie, Frau Seidel?
Frau Seidel: Ich stimme Ihnen zu. Könnten Sie vielleicht am Wochenende aufräumen?
K: Ja klar! Ich werde Staub abwischen, staubsaugen und Boden putzen. Danach habe ich vor, alle Fenster zu putzen, Bettwäsche zu wechseln und Boden zu bohnern.
S: Aber Frau Kowalska, ist das nicht zu viel?
K: Nein, nein. Das schaffe ich schon. Ich habe nur keine Zeit, Teppich zu klopfen.
S: Das geht nicht! Der Teppich ist doch sehr schwer. Sie können ihn nicht tragen! Mein Sohn kommt doch in zwei Wochen. Er wird das tun.
K: In Ordnung! Jetzt muss ich noch Geschirr spülen und Wäsche aufhängen.

5. Grammatik / Gramatyka [gramatyk]:

Jeśli zadajemy pytanie używając czasownika z przyimkiem, należy rozpocząć pytanie od tego przyimka połączonego z Wo-, a następnie postawić czasownik. Jeśli użyty przyimek rozpoczyna się od samogłoski, należy użyć Wor-. Zasady te obowiązują tylko, jeśli pytamy o rzecz. Oto przykłady:

Womit beschäftigst du dich? – Czym się zajmujesz?
Ich beschäftige mich mit deutscher Grammatik. – Zajmuję się niemiecką gramatyką.

Woran denkst du? – O czym myślisz?
Ich denke an meine Arbeit. – Myślę o swojej pracy.

Jeśli pytamy o osobę, pytanie ma nieco inną formę: najpierw stawiamy przyimek, następnie słówko wer (kto) odmienione we właściwym przypadku, a potem czasownik.

An wen denkst du? - O kim myślisz?
Ich denke an meine Tocher. – Myślę o swojej córce.

Mit wem arbeitest du zusammen? – Z kim współpracujesz?
Ich arbeite mit meinem Vater zusammen. – Współpracuję ze swoim ojcem.

Słówko wer odmienia się przez przypadki: w bierniku (Akkusativ) przyjmuje formę wen, a w celowniku (Dativ) wem. Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, jakiego przypadku używa się po danym przyimku. Przypominamy, że niektóre przyimki są stale i wyłącznie używane z biernikiem, inne z celownikiem, ale istnieje też grupa przyimków, które nie mają przypisanego stałego przypadku.

ZADANIA / Aufgaben:

1. Was befindet sich auf den Bildern. / Co znajduje się na obrazkach?2. Verbinden Sie. / Proszę połączyć.
Tischspülen
Bettdecken
Müllwechseln
Geschirrmachen
Zimmergießen
Blumenabwischen
Bettwäscherausbringen
Staublüften

3. Was passt nicht? / Co nie pasuje?
 1. Schaufel - Staubsauger - Waschmaschine - Spülmaschine
 2. Scheuermilch - Glasreiniger - Schmutz - Weichspüler
 3. Lappen - Schwamm - Eimer - Geschirr
 4. die Krankenschwester, arbeiten
 5. waschen - gießen - putzen - reinigen
4. Bilden Sie Fragen zu den unterstrichenen Teilen im Satz. / Proszę zbudować pytania do podkreślonych części zdań.
 1. Ich hoffe auf eine schnelle Lösung des Problems.
 2. Ich sehne mich nach meinen Kindern.
 3. Herr Drummer verabschiedet sich von seinem Chef.
 4. Frau Seidel bereitet sich auf den Aufenthalt im Krankenhaus.

5. Ergänzen Sie die richtige Präposition oder die richtige Form des Fragewortes wer. / Proszę uzupełnić właściwym przyimkiem lub właściwą formą pytajnika wer.
 1. An .......... erinnerst du dich nicht?
 2. .......... wem unterhalten sich eure Kinder?
 3. Um .......... geht es?
 4. .......... wen denkt sie?
 5. Mit .......... streitet er sich?
 6. .......... wen beschweren sich die Kunden?
 7. Von .......... erzählt Frau Kowalska?test niemieckiego opinie o ProSenior kurs niemieckiego poradnik dla opiekunek
Niepoprawny token