LEKCJA 78
parlament

Parteien Deutschlands

Na siedemdziesiątej ósmej lekcji:

 • poznasz słownictwo związane z polityką,
 • poznasz zaimki nieokreślone,
 • poznasz najważniejsze partie Niemiec.
1. Verben/Czasowniki [werbn]:

führen [fyren] – rządzić, kierować
ab|stimmen [apsztymen] – głosować
überstimmen [ybasztymen] – przegłosować
zurück|treten [curyktreten] – ustąpić (ze stanowiska)
wählen [wejlen] – wybierać

2. Substantive/Rzeczowniki [zupstantiwe]:

das Land [das lant] – kraj
der Staat [dea sztaat] – państwo
die Heimat [di hajmat] – ojczyzna
der Bundestag [dea bundestak] – Bundestag (niższa izba niemieckiego parlamentu)
der Bundesrat [dea bundesrat] – Bundesrat (wyższa izba niemieckiego parlamentu)
der Ausländer [dea ałslenda] – obcokrajowiec
der Regierungssprecher [dea regirunkspreśa] – rzecznik rządu
der Ministerpräsident [dea ministaprezident] – premier
der Abgeordnete [dea apgeordnete] – poseł
der Bundespräsident [dea bundesprezident] – prezydent Niemiec
der Bürgermeister [dea byrgamajsta] – burmistrz
der Bürger [dea byrga] – obywatel
der Bundeskanzler [dea bundeskancla] – kanclerz federalny
der Beamte [dea beamte] – urzędnik
die Hauptstadt [di hałptsztat] – stolica
die Landeshauptstadt [die landeshałptsztat] – stolica kraju związkowego
die Regierung [di regirunk] – rząd
die Landesregierung [di landesregirunk] – rząd krajowy
das Amt [das amt] – rząd
die Verfassung [di feafasunk] – konstytucja
die Wahlen [di walen] – wybory
die Grundrechte [di gruntreśte] – podstawowe prawa
die Macht [di maht] – władza
die Unterstützung [di untasztucunk] – poparcie
die Außenpolitik [di ałsenpolitik] – polityka zagraniczna
die Innenpolitik [di ynenpolitik] – polityka wewnętrzna

3. Adjektive/Przymiotniki [adjektiwe]:

gesetzlich [gezeclyś] - ustawowy
gesetzmäßig [gezecmesyś] – prawny
gesetzwidrig [gezecwydryś] - nieprawny, nielegalny
geltend [geltent] – obwiązujący

4. Ausdrücke/Zwroty [ałsdryke]:

ein Amt übernehmen [ajn amt ybanejmen] – objąć jakiś urząd
ein Amt bekleiden [ajn amt beklajden] – piastować urząd
eine Partei gründen [ajne partaj grynden] – założyć partię
einer Partei bei|treten [ajna partaj bajtreten] – wstąpić do partii
einer Partei an|gehören [ajna partaj angehyren] – należeć do partii
aus einer Partei aus|treten [ałs ajna partaj ałstreten] – wystąpić z partii
an der Macht sein [an dea maht zajn] – być u władzy
an die Macht kommen [an di maht komen] – dojść do władzy
sich aus der Politik zurück|ziehen [zyś ałś dea politik curykcijen] – wycofać się z życia politycznego
laut Gesetz [lałt gezec] – zgodnie z ustawą

5. Grammatik / Gramatyka [gramatyk]:

Zaimki nieokreślone odnoszą się do nieokreślonym osób i rzeczy. Do najważniejszych z nich należą:

jemand – ktoś
niemand – nikt
jeder – każdy
alle – wszyscy
mancher - niektórzy
etwas – coś
nichts – nic
alles – wszystko

Niektóre z wyżej wymienionych zaimków są nieodmienne. Dotyczy to etwas, nichts i alles. Niektóre (jeder, mancher) odmieniają się przez rodzaje i przypadki. Inne (jemand, niemand) odmieniają się jedynie przez przypadki. Odmiany te ukazano poniżej.

Rodzaj męski Rodzaj żeński Rodzaj nijaki Liczba mnoga
Nomiantiv
mianownik
jeder
mancher
jede
manche
jedes
manches
-
manche
Genitiv
dopełniacz
jedes
manches
jeder
macher
jedes
manches
-
mancher
Dativ
celownik
jedem
manchem
jeder
mancher
jedem
manchem
-
manchen
Akkusativ
biernik
jeden
manchen
jede
manche
jedes
manches
-
manche

Nominativ
mianownik
jemand
niemand
Genitiv
dopełniacz
jemandes
niemandes
Dativ
celownik
jemandem
niemandem
Akkusativ
biernik
jemanden
niemanden
6. Landeskunde / Krajoznawstwo [landeskunde]

CDU (Christlich-Demokratische Union Deutschlands) ist eine christlich-konservative Partei der Mitte, die mit ihrer bayerischen Schwesterpartei CSU (Christlich-Soziale Union) eng zusammenarbeitet. CDU/CSU ist die stärkste Partei Deutschlands. Den zweiten Platz nimmt die älteste deutsche Partei, SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) ein, für die soziale Gerechtigkeit im Mittelpunkt steht. Eine wichtige Partei ist auch die liberale Partei FDP (Freie Demokratische Partei). AfD (Alternative für Deutschland) ist eine für rechtsextremistisch geltende Partei, die in Wahlen 2017 den dritten Platz eingenommen hat. Andere wichtige Parteien sind die Grünen, deren Schwerpunkt Umweltpolitik ist, sowie die linksorientierte Partei die Linke.

CDU to chrześcijańsko-konserwatywna partia środka, która ściśle współpracuje ze swoją bawarską partią siostrą CSU. CDU/CSU jest najsilniejszą partią w Niemczech. Drugie miejsce zajmuje najstarsza niemiecka partia SPD, która skupia się na sprawiedliwości społecznej. Ważną partią jest liberalna partia FDP. AfD to uchodząca za skrajnie prawicową partia, która w wyborach w 2017 roku zajęła trzecie miejsce. Innymi ważnymi partiami są też Zieloni, których priorytetem jest polityka ekologiczna, a także lewicowa partia die Linke.

ZADANIA / Aufgaben:

1. Verbinden Sie bitte. / Proszę połączyć.
eine Partei angehören
sich aus der Politik kommen
einer Partei sein
an der Macht zurückziehen
aus einer Partei bekleiden
an die Macht austreten
ein Amt gründen

2. Ergänzen Sie die zusammengesetzten Substantive. / Proszę uzupełnić rzeczowniki złożone.
 1. der ......tag
 2. die Landeshaupt......
 3. der ......kanzler
 4. die Außen......
 5. der ......präsident
 6. die Grund......
 7. die ......regierung
 8. der Regierungs......
3. Ergänzen Sie die Begriffe in den Definitionen. / Proszę uzupełnić pojęcia w definicjach.
 1. Das wichtigste Gesetzt heißt .......... .
 2. Illegal heißt anders .......... .
 3. Eine Person, die im Bundestag arbeitet ist .......... .
 4. Die wichtigste Person im Rathaus ist .......... .4. Ergänzen Sie die Sätze mit einem richtigen Indefinitpronomen. / Proszę uzupełnić zdania właściwym zaimkiem nieokreślonym.
 1. Hast du mit .......... darüber gesprochen?
 2. .......... will mir helfen!
 3. Wir müssen .......... dagegen tun!
 4. Ich verstehe .......... .
 5. Sag mir .........., was du weißt.
 6. .......... Menschen kann man einfach nicht glauben.
 7. .......... Ärzte möchten Patienten helfen.
 8. .......... Person soll sich um ihre Gesundheit kümmern.test niemieckiego opinie o ProSenior kurs niemieckiego poradnik dla opiekunek
Niepoprawny token