LEKCJA 8

Frohe Ostern!

Na ósmej lekcji nauczysz się:

  • słownictwa związanego ze świętami Wielkiej Nocy
  • życzeń wielkanocnych
  • o tradycjach wielkanocnych w Niemczech
1. Ostern [Ostern] Wielkanoc:

die Fastenzeit [fastencajt] – Wielki Post
streng fasten [sztrenk fasten] – ściśle, surowo pościć
der Palmsonntag [palmzontak] – Niedziela Palmowa
die Karwoche [karwoche] – Wielki Tydzień
der Gründonnerstag [gryndonerstak] – Wielki Czwartek
der Karfreitag [karfrajtak] – Wielki Piątek
der Ostersamstag [osterzamstak] – Sobota Wielkanocna
der Ostersonntag [osterzontak] – Niedziela Wielkanocna
der Ostermontag [ostermontak] – Poniedziałek Wielkanocny
das Osterspritzen [osterszprycen] – polewanie wodą/śmigus-dyngus
die Auferstehung von Jesu [ałfersztejunk fon jezu] – zmartwychwstanie Jezusa
die Auferstehungsmesse [ałfersztejungsmese] – msza rezurekcyjna
der Osterhase [osterhaze] – zajączek wielkanocny
das Osternest [osternest] – gniazdo wielkanocne (z jajkami i słodyczami)
das Osternest verstecken [osternest ferszteken] – chować gniazdo
der Osterstrauß [ostersztraus] – bukiet wielkanocny
vorbereiten [forberajten] - przygotować
das Osterlamm [osterlam] – baranek wielkanocny
das Osterei [osteraj] – jajko wielkanocne
Ostereier teilen [osteraja tajlen] – dzielić jajka wielkanocne
Ostern feiern [ostern fajern] – świętować Wielkanoc
mit Wasser bespritzen [myt wasza beszprycen] – polewać wodą
das Osterspritzen [osterszprycen] – polewanie wodą w Poniedziałek Wielkanocny
Ostereier verstecken [osteraja ferszteken] – chować jajka wielkanocne
Speisen weihen [szpajzen wajen] – święcić potrawy
Ostereier bemalen [osteraja bemalen] – malowac jajka
das Feuer anzünden [fojea ancynden] – rozpalać ognisko
etwas Grünes [etfas grynes] – coś zielonego
besuchen [bezuchen] – odwiedzać
die Bekannten [bekanten] – znajomi
populär [populea] – popularne

2. Osternwünsche [Osternwynsze] Życzenia Wielkanocne:

Tak można składać życzenia wielkanocne:

Frohe Ostern. [Froe ostern.] – Wesołych Świąt Wielkanocnych.
Ich wünsche Ihnen frohes Osterfest! [Yś wynsze inen froes osterfest!] – Życzę Państwu wesołych Świąt Wielkanocnych!
Schöne Feiertage und ein frohes Osterfest! [Szyne fajertage unt ajn froes osterfest!]

A tak można krótko odpowiedzieć:

Danke, gleichfalls!  [Danke, glajśfals!] - Dziękuję, nawzajem!

3. Landeskunde [Landeskunde] Ostern in Deutschland:

Die Karwoche und Ostern sind in der Kirche sehr wichtig. Am Gründonnerstag isst man in Deutschland etwas Grünes – das bringt Gesundheit und Glück. Am Karfreitag fastet man nicht so streng wie in Polen. An diesem Tag zündet man vor der Kirche Feuer an, das ist Symbol für den kommenden Jesu. Das Weihen der Speisen am Ostersamstag ist in Deutschland nicht so populär wie in Polen.

Nach der Auferstehungsmesse am Ostersonntag isst man zusammen ein Osterfrühstück. Die Kinder suchen im Garten oder zu Hause das Osternest mit Ostereiern und Süßigkeiten, die der Osterhase für sie versteckt hat. Sehr oft bereitet man auch einen Osterstrauß mit Frühlingsblumen vor. Am Ostermontag gibt es kein Osterspritzen und die Deutschen besuchen Familie und Bekannten.

Wielki Tydzień i Wielkanoc są w Kościele bardzo istotne. W Wielki Czwartek jada się w Niemczech coś zielonego – przynosi to zdrowie i szczęście. W Wielki Piątek nie pości się tak ściśle jak w Polsce. W tym dniu rozpala się przed kościołami ogniska, co symbolizuje nadejście Jezusa. Święcenie potraw w sobotę nie jest tak popularne jak w Polsce.

Po mszy rezurekcyjnej w Niedzielę Wielkanocną jada się wielkanocne śniadanie. Dzieci szukają w ogrodzie lub w domu tzw. gniazda wielkanocnego z pisankami i słodyczami, które schował dla nich zajączek wielkanocny. Bardzo często przygotowuje się bukiet wielkanocny z wiosennych kwiatów. W Poniedziałek Wielkanocny nie ma tradycji polewania wodą i Niemcy odwiedzają swoje rodziny i znajomych.  


ZADANIE/Aufgabe:

1. Was passt nicht in die Reihe? Co nie pasuje do pozostałych słów?

a) Osterhase                         b) Hähnchen        c) Osterlamm

Osterei: a) bemalen              b) feiern                c) teilen

a) Auferstehungsmesse       b) Kirche               c) gleichfalls

a) Ostersamstag                  b) Osternest         c) Ostermontag

2. Was passt zusammen? Co do siebie pasuje?

Osterstrauß         

1. besuchen

Osternest            

2. weihen

Speisen               

3. vorbereiten

Familie                 

3. bemalen

Ostereier             

3. verstecken

3. Was gibt es in Polen, was in Deutschland? Schreiben Sie P (Polen) oder D (Deutschland). Jakie tradycje są w Polsce, jakie w Niemczech? Proszę zaznaczyć P (Polska) lub D (Niemcy):

Man versteckt Eier im Garten. –

Man weiht die Speisen. –

Es gibt am Ostermontag Osterspritzen. –

Am Gründonnerstag isst man etwas Grünes. –

Am Karfreitag fastet man streng. –

Am Tisch steht ein Osterstrauß. -Pozostałe słówka, które się pojawiły podczas tej lekcji:

die Gesundheit [gezunthajt] - zdrowie
das Glück [glyk] – szczęście
sehr oft [zea oft] – bardzo często

test niemieckiego opinie o ProSenior kurs niemieckiego poradnik dla opiekunek
Niepoprawny token