LEKCJA 82
Brandenburger Tor

Wie komme ich zum Bandenburger Tor?

Na osiemdziesiątej drugiej lekcji:

 • poznasz słownictwo przydatne podczas opisywania drogi,
 • utrwalisz swoją wiedzę na temat czasu przeszłego Imperfekt,
 • poznasz najważniejsze zabytki Berlina.
1. Ausdrücke/Zwroty [ałsdryke]:

Entschuldigung, ich suche ... (+Akk) [entszuldigunk yś zuhe] – Przepraszam szukam…
Wo ist die/der/das nächste… ? [wo yst di/dea/das nehste] – Gdzie jest najbliższy…
Wo befindet sich… [wo befindet zyś] – Gdzie znajduje się…
Wo finde ich ... (+Akk) [wo finde yś] – Gdzie znajdę…
Wie komme ich am besten zu… (+Dat) [wi kome yś am besten cu] – Jak dojdę/ dojadę najłatwiej do…
Wie geht es zu... (+Dat) [wi gejt es cu] – Którędy idzie się do…
Zuerst gehen Sie geradeaus/die Straße entlang [cuerst gejen zi geradeałs/di sztrase entlank] – Najpierw proszę iść prosto/wzdłuż ulicy
Gehen Sie die erste/zweite/dritte Straße rechts/links [gejen zi di erste/cfajte/dryte sztrase reśts/lynks] – Proszę skęcić w pierwszą/drugą/trzecią ulicę po prawej/po lewej
Dann biegen Sie rechts/links [dan bigen zi reśts/lynks] – potem proszę skręcić w prawo/w lewo
bis zur Kreuzung/Ampel [bys cuła krojcunk/ampel] – do skrzyżowania/do świateł
an der Kreuzung/Ampel [an dea krojcunk/ampel] – na skrzyżowaniu/na światłach
durch + Akk [durś] – przez
über + Akk [yba] – przez
an (+Dat) … vorbei gehen [an foabaj gejen] – przechodzić obok czegoś
Danach nehmen Sie den Bus/die U-Bahn [danah nejmen zi dejn bus/di uban] – Następnie proszę pojechać autobusem/metrem
Sie sehen … (+Akk) auf der rechten/linken Seite [zi zejen … ałf dea reśten/linken zajte] – Widzi Pan/Pani … po prawej/lewej stronie
nach dem Weg fragen [nah dejm wek fragen] – pytać o drogę
den Weg zeigen/beschreiben [dejn wek cajgen/beszrajben] – pokazać drogę/opisać drogę
Nichts zu danken/Keine Ursache [nyśts cu danken/kajne ułazahe] – nie ma za co
weit weg [wajt wek] – daleko
nah [na] – blisko
an der Ecke [an dea eke] – na rogu
gleich um die Ecke [glajś um di eke] – zaraz za rogiem

Uwaga! Spójniki durch i über oznaczają przez, jednak über używamy mówiąc o rzeczach płaskich (ulica, plac), a durch o rzeczach otaczających nas z wielu stron (park, las).

2. Grammatik/Gramatyka [gramatyk]:

Czas Imperfekt (inaczej Präteritum) jest czasem przeszłym prostym, czyli budując go nie używamy czasownika posiłkowego. Odmieniony czasownik stoi na zwykłym miejscu w zdaniu (zazwyczaj na drugim miejscu).

Czasowniki regularne w Imperfekt odmieniają się według poniższego schematu:

 1. odcięcie końcówki –en lub –n
 2. dostawienie końcówki –te
 3. odmiana przez osobę

machen --> mach + -te --> machte

ich machte wir machten
du machtest ihr machtet
er/sie/es machte sie/Sie machten

z. B.: Wir machten Ordnung zu Hause. – Zrobiliśmy porządek w domu.

Uwaga! Pierwsza i trzecia osoba liczby mnogiej mają taką samą formę.

Jeśli po odcięciu koncówki –en czasownik kończy się na –t, -d, -n (poprzedzone przez spółgłoskę), -m (poprzedzone przez spółgłoskę) to, dla ułatwienia wymowy, zamiast końcówki –te dodajemy końcówkę –ete.

arbeiten --> arbeit + -ete --> arbeitete

ich arbeitete wir arbeiteten
du arbeitetest ihr arbeitetet
er/sie/es arbeitete sie/Sie arbeiteten

3. Landeskunde / Krajoznawstwo [landeskunde]:

Berlin hat jedem Besucher etwas anzubieten. Unabhängig davon, ob man Kunst, Geschichte, Literatur, Kontakt mit Natur, gute Küche, Shopping oder spannendes Nachtleben genießt, findet man in Berlin etwas für sich. Als wichtigstes Wahrzeichen gilt das Brandenburger Tor. In der Nähe des Tors befindet sich der schöne Park Tiergarten und der Reichstag. Weiter führt die berühmte Straße Unter den Linden an der Staatsbibliothek, der Humboldt Universität und vielen anderen schönen Gebäuden vorbei. Touristen aus der ganzen Welt besuchen auch die bekannte Museumsinsel, den daneben liegenden Deutschen Dom und den Fernsehturm auf dem Alexanderplatz. Ein besonderes Erlebnis ist auch Spaziergang East Side Gallery entlang, das längste noch erhaltene Teilstück der Berliner Mauer.

Berlin ma każdemu coś do zaoferowania. Niezależnie czy lubisz sztukę, historię, literaturę, kontakt z naturą, dobra kuchnię, zakupy czy fascynujące nocne życie, znajdziesz tutaj coś dla siebie. Za najważniejszy symbol miasta uchodzi Brama Brandenburska. W pobliżu bramy znajdują się piękny park Tiergarten i budynek niemieckiego parlamentu Reichstag. Dalej słynna ulica Unter den Linden prowadzi wzdłuż Biblioteki Narodowej, Uniwersytetu Humboldta i wielu innych pięknych budynków. Turyści z całego świata odwiedzają również znaną Wyspę Muzeów oraz położoną obok katedrę i wieże telewizyjną na Alexanderplatz. Niezwykłym doświadczeniem jest spacer wzdłuż East Side Gallery, najdłuższego zachowanego fragmentu muru berlińskiego.

ZADANIA / Aufgaben:

1. Verbinden Sie. / Proszę połączyć.
den Bus Ursache
nach dem Weg die Ecke
den Weg nehmen
Nichts zu weg
Keine zeigen
weit fragen
gleich um danken

2. Übersetzten Sie ins Deutsche. / Proszę przetłumaczyć na język niemiecki.
 1. Proszę pojechać autobusem numer 503.
 2. Najpierw proszę skręcić w lewo, a potem iść prosto.
 3. Proszę iść do świateł drogowych, a potem skręcić w druga ulicę w prawo.
 4. Po prawej stronie widzi Pan dworzec.3. Ergänzen Sie den Dialog mit den angegebenen Wörtern. / Proszę uzupełnić dialog podanymi słowami.

entlang, komme, durch, über, Kreuzung, vorbei, Seite, zum

A: Wie a) ……… ich am besten b) ……… Bahnhof?
B: Erst gehen Sie die Schillerstraße c) ……… bis zur nächsten d) ……… Sie biegen links und gehen e) ……… den Park. Danach sind Sie auf dem Bebelplatz. Sie müssen f) ……… den Platz und an der Universität g) ……… gehen und auf der rechten h) ……… sehen Sie den Bahnhof.
4. Ergänzen Sie die Lücken mit Imperfekt-Form der Verben in Klammern. / Proszę uzupełnić luki formą Imperfekt czasowników w nawiasach.
 1. Du …………. deine Deutschkenntnisse. (verbessern)
 2. Frau Kowalska ……………. Tee für Frau Seidel. (machen)
 3. Gestern …………… ich die Wohnung und …………. Mittagessen. (putzen, kochen)
 4. Wo warst du? Ich …………… auf dich zwei Stunden! (warten)
 5. ………… ihr jemanden nach dem Weg? (fragen)
 6. Die Ärzte ………………… die Kranke. (untersuchen)5. Wandeln Sie die Imperfekt-Sätze in die Sätze in Präsens um. / Proszę przekształcić zdania w Imperfekcie w zdania w czasie teraźniejszym.
 1. In den letzten Tagen arbeitetest du viel.
 2. Wir dankten für deine Hilfe.
 3. Der Ausländer erzählte mir von seinem Land.
 4. Besuchtet ihr eure Oma?

test niemieckiego opinie o ProSenior kurs niemieckiego poradnik dla opiekunek
Niepoprawny token