LEKCJA 86
opieka osób starszych

Helfen Sie mir bitte!

Na osiemdziesiątej szóstej lekcji:

 • poznasz niektóre częste komunikaty ze strony osoby starszej,
 • utrwalisz wiedzę na temat strony biernej.
1. Ausdrücke/Zwroty [ałsdryke]:

Richten Sie mein Kissen zurecht. [ryśten zi majn kysen cureśt] – Proszę poprawić moją poduszkę.
Können Sie mein Kissen höher/niedriger legen? [kynen zi majn kysen hyja/nidriga lejgen] – Czy może Pan/Pani położyć moją poduszkę niżej/wyżej?
Stellen Sie mein Bett höher/niedriger. [sztelen zi majn bet hyja/nidriga] – Proszę podwyższyć/obniżyć moje łóżko.
Schütteln Sie die Decke auf. [szyteln zi di deke ałf] – Proszę strząsnąć kołdrę.
Helfen Sie mir aufzustehen. [helfen zi mija ałfcusztejen] – Proszę pomóc mi wstać.
Öffnen Sie das Fenster. [yfnen zi das festa] – Proszę otworzyć okno.
Schließen Sie die Tür. [szlisen zi di tuła] – Proszę zamknąć drzwi.
Machen Sie das Licht aus/an. [mahen zi das lyśt ałs/an] – Proszę wyłączyć/włączyć światło.
Können Sie mir … holen? [kynen zi mija ….. holen] – Czy może Pan/Pani przynieść mi … ?
Können Sie ein bisschen aufräumen? [kynen zi ajn bysśen ałfrojmen] – Czy może Pan/Pani trochę posprzątać?
Machen Sie heute Einkäufe. [mahen zi hojte ajnkojfe] – Proszę dzisiaj zrobić zakupy.
Können Sie das schneiden? [kynen zi das sznajden] – Może Pan/Pani to pokroić?
Ich kann die Füße/die Rücken/die Haare nicht selbst waschen. [yś kann di fuse/di ryken/di hare nyśt zelbst waszen] – Nie mogę sam umyć stóp/pleców/włosów.
Ich möchte auf die Toilette gehen. Können Sie mich begleiten? [yś myśte ałf di tojlete gejen. kynen zi myś beglajten] – Chcę iśc do łazienki. Czy może mi Pan/Pani towarzyszyć?
Ich kann nicht schlafen. [yś kan nyśt szlafen] – Nie mogę spać.
Kann ich eine Schlaftablette bekommen? [kan yś ajne szlaftablete bekomen] – Czy mogę dostać tabletkę nasenną?
Messen Sie mir Fieber/Blutdruck. [mesen zi mija fiba/blutdruk] – Proszę mi zmierzyć gorączkę/ciśnienie.
Wie sind meine Werte? [wi zynt majne werte] – Jaki jest wynik?
Bestellen Sie die Medikamente in der Apotheke. [besztelen zi di medikamente in dea apoteke] – Proszę zamówić leki w aptece.
Ich möchte lesen/fernsehen/Radio hören/in den Garten gehen. [yś myśte lejzen/feanzejen/radjo hyren/in dejn garten gejen] – Chciałbym poczytać/obejrzeć telewizję/posłuchać radia/pójść do ogrodu.
Ich möchte heute Gottesdienst besuchen. [yś myśte hojte gotesdinst bezuhen] – Chcę dzisiaj pójść na mszę.
Ich möchte meine Tochter/meinen Sohn/meine Freundin/meinen Freund anrufen. [yś myśte majne tohta/majnen zon/mejne frojndin/majnen frojnt anrufen] – Chciałbym zadzwonić do mojej córki/mojego syna/mojej przyjaciółki/mojego przyjaciela.
Am Samstag kommt … zu Besuch. [am zamstak komt … cu bezuh] – W sobotę przychodzi … w odwiedziny.

2. Dialog: Frau Seidel: Ich liege nicht bequem. Können Sie mein Kissen höher legen?
Frau Kowalska: Aber natürlich. Sind Sie vielleicht hungrig?
S: Nein. Aber mir ist zu heiß. Können die das Fenster öffnen.
K: Klar. Was möchten Sie heute machen?
S: Ich möchte in den Garten gehen. Ich habe eine Bitte an Sie. Können Sie ein bisschen aufräumen und Einkäufe machen? Meine Schwester kommt morgen zu Besuch.
K: Das habe ich nicht gewusst. Ich räume also auf und gehe in den Supermarkt. Am Nachmittag backe ich Apfelkuchen. Ihre Schwester mag den Kuchen.
S: Das ist eine gute Idee. Danke sehr!
3. Grammatik/Gramatyka [gramatyk]:

Strona bierna jest budowana poprzez użycie czasownika werden oraz imiesłowu czasu przeszłego, czyli formy używanej w czasie przeszłym Perfekt, stojącego na końcu zdania.

Passiv (strona bierna) = werden + Partizip II (imiesłów czasu przeszłego)

Beispiel:
Der Vater wäscht den Wagen. – Tata myje samochód.
Der Wagen wird von dem Vater gewaschen. – Samochód jest myty przez tatę.

Czasownik werden odmienia się w sposób nieregularny:
ich werde wir werden
du wirst ihr werdet
er/sie/es wird sie/Sie werden

Jeśli w zdaniu w stronie biernej określamy wykonawcę czynności robimy to za pomocą słowa von, po którym rzeczownik zawsze użyty jest w celowniku (Dativ).

Należy zwrócić uwagę, że zmianie uległa forma rodzajnika słowa Wagen. W pierwszym zdaniu słowo Wagen użyte jest w czwartym przypadku (Akkusativ; myć --> kogo? co?). Natomiast w drugim zdaniu słowo to występuję w mianowniku (Nominativ), ponieważ jest podmiotem zdania.

ZADANIA / Aufgaben:

1. Verbinden Sie./Proszę połączyć
Richten Sie die Decke auf.
Schütteln Sie mein Kissen zurecht.
Schließen Sie mir meine Brille holen?
Machen Sie mir Fieber.
Können Sie heute Einkäufe.
Messen Sie die Tür.

2. Was kann der Patient in dieser Situation sagen?/Co może powiedzieć pacjent w tej sytuacji?
 1. Der Patient hat Fieber gemessen.
  - Messen Sie mir Blutdruck
  - Wie sind meine Werte?
  - Am Samstag kommt meine Tochter zu Besuch.
 2. Der Patient kann nicht schlafen.
  - Helfen Sie mir aufzustehen.
  - Ich möchte auf die Toilette gehen.
  - Kann ich eine Schlaftablette bekommen?
 3. Dem Patienten ist es zu heiß.
  - Öffnen Sie das Fenster.
  - Machen Sie bitte das Licht aus.
  - Können Sie mich begleiten?3. Wandeln Sie die Aktiv-Sätze in die Passiv-Sätze um./Proszę przekształcić zdania w stronie czynnej w zdania w stronie biernej.
 1. Die Wohnungsmieter zahlen die Miete immer am Anfang des Monats.
 2. Sie gibt dir den Computer zurück.
 3. Die Studenten bestehen die Prüfung.
 4. Die Köchin kocht das Mittagessen.
 5. Die Familie lädt viele Gäste ein.4. Was passiert im Krankenhaus? Schreiben Sie die Sätze wie im Beispiel./Co dzieje się w szpitalu? Proszę napisać zdania na podstawie przykładu.

Beispiel: die Patienten untersuchen
Die Patienten werden untersucht.

Im Krankenhaus:
 1. Mahlzeiten verteilen
 2. Fieber messen
 3. Betten machen
 4. Untersuchungen durchführen
 5. Verbände wechseln
 6. Medikamente einnehmen


test niemieckiego opinie o ProSenior kurs niemieckiego poradnik dla opiekunek
Niepoprawny token