LEKCJA 9

Ich mache zu Hause Ordnung.

Na dziewiątej lekcji nauczysz się:

  • wyrażeń opisujących najczęściej wykonywane prace domowe
  • nazw środków czyszczących i przedmiotów niezbędnych podczas porządków domowych
  • z gramatyki – o czwartym przypadku w języku niemieckim – bierniku (Akkusativ)
1. Porządki domowe / Hausarbeiten [hausarbajtn]:

Ordnung machen [di ordnunk machn] – robić porządki
Ordnung halten [di ordnunk haltn] – utrzymywać porządek
Unordnung beseitigen [di unordnunk bezajtigen] – usunąć nieporządek
Geschirr spülen [geszir szpylen] – zmywać naczynia
Geschirr abtrocknen [geszir aptroknen] – wycierać naczynia
Müll wegbringen [myl wekbringn] – wynosić śmieci
den Mülleimer leeren [dejn mylajma lejren] – opróżnić kosz na śmieci
den Boden reinigen [dejn bodn rajnign] – umyć podłogę
den Backofen reinigen [dejn bakofn rajnign] – czyścić piekarnik
den Rasen mähen [dejn razn mejn] – kosić trawnik
das Bett machen [das bet machn] – ścielić łóżko
die Bettwäsche wechseln [di betwesze wekseln] – zmieniać pościel
Blumen gießen [blumen gisen] – podlewać kwiaty
den Tisch abräumen [dejn tisz abrojmen] – sprzątać ze stołu
das Zimmer lüften [das zimea lyften] – wietrzyć pokój
die Wände streichen [di wende sztrajśen] – malować ściany
Staub wischen [sztaub wiszen] – ścierać kurze
Staub saugen [sztaub zaugen]/staubsaugen [sztaubzaugen] – odkurzać
Fenster putzen [ fenstea putzn] – myć okna
aufräumen [aufrojmen] - sprzątać
bügeln [bygeln] - prasować
fegen [fejgen] – zamiatać
waschen [waszen] – prać
abwischen [apwiszen] - wycierać

2. Rzeczowniki / Substantive [zubstantiwe]:

der Schmutz [szmutz] – brud
die Verunreinigung [feaunrajnigung] – zabrudzenie
der Fleck, -e [flek] – plama
der Staub [sztaub] - kurz
der Abfalleimer, - [abfalaima] - kosz na śmieci
der Müllcontainer, - [mylkontejnea] – pojemnik na śmieci
die Mülltrennung, -en [myltrenunk] – segregowanie śmieci
der Besen, - [bezen] – miotła
die Schaufel, -n [szaufel] - szufelka
der Lappen, - [lapn] – szmatka
der Handschuh, -e [handszu] – rękawiczka
der Staubsauger, - [sztaubzaugea] - odkurzacz
die Waschmaschine, -n [waszmaszine] - pralka
die Schüssel, - [szysel] – miska
die Bürste, -n [byrste] – szczotka
das Spülbecken, - [szpylbekn] - zlew

3. Środki czyszczące / Waschmittel [waszmytel]:

das Waschpulver, - [waszpulwea] – proszek do prania
der Glasreiniger, - [glasrajnigea] – płyn do mycia szyb
das Spülmittel, - [szpylmytel] – płyn do mycia naczyń
das Wasser [wasa] – woda
die Seife, -n [zajfe] – mydło
der Essig, -e [esiś] – ocet
der Zitronensaft, ¨-e [zitronenzaft] – sok z cytryny
das Salz [zalc] - sól

4. Przymiotniki / Adjektive [adjektiwe]:

sauber [zauba], reinlich [rajnliś] – czysty
aufgeräumt [aufgerojmt] – posprzątany
ordentlich [ordentliś] – porządny
gepflegt [gepflegt] – zadbany
wohlriechend [wolriśend] – ładnie pachnący
schmutzig [szmucyś] – brudny
staubig [sztaubyś] – zakurzony
befleckt [beflekt] – zaplamiony
beschmutzt [beszmutzt] - zabrudzony

5. Zawody / Berufe [berufe]

die Putzfrau, -en [putzfrau] – sprzątaczka
die Hausfrau, -en [hausfrau] – gospodyni domowa
der Gärtner, - [gertnea] – ogrodnik

6. Gramatyka/Grammatik: biernik/Akkusativ:

Biernik (Akkusativ) odpowiada na pytania wen?, was?, czyli kogo, co?. Wyraża się go w ten sposób, że zmienia się rodzajnik przed rzeczownikiem.

Poniżej znajduje się tabela, która pokazuje, jakie rodzajniki występują w bierniku. Jak widzimy, różnica między mianownikiem (Nominativ) a biernikiem (Akkusativ) polega tylko na tym, że w rodzaju męskim zamiast der jest den, a do rodzajnika nieokreślonego dochodzą końcówki –en.

Przykład:

Ich habe einen Staubsauger und eine Waschmaschine.  Mam odkurzacz i pralkę. 

Ich habe – wen? was? (kogo? co?) – einen Staubsauger und eine Waschmaschine. – po czasowniku haben stawiamy biernik (Akkusativ).

Jako, że:

Staubsauger – to rodzaj męski (der/ein) – w bierniku przyjmuje rodzajnik den/einen

Waschmaschine – to rodzaj żeński (die/eine) – w bierniku rodzajnik zostaje taki sam – die/eine.

rodzaj męski
maskulinum
rodzaj żeński
femininum
rodzaj nijaki
neutrum
liczba mnoga
Plural
rNominativ
(wer?, was?)
der
ein/kein
die
eine/keine
das
ein/kein
die
-/keine
Akkusativ
(wen?, was?)
den
einen/keinen
die
eine/keine
das
ein/kein
die
-/keine

ZADANIE/Aufgabe:

1. Was brauchen wir, um diese Hausarbeiten zu machen? / Czego potrzebujemy, aby wykonać te prace domowe?

das Fenster putzen -

den Teppich reinigen -

die Kleidung waschen -der Staubsauger, der Glasreiniger, das Waschpulver, der Lappen, die Handschuhe, die Waschmaschine

2. Wie bezeichnen wir ein solches Haus? / Jak określimy taki dom?

gepflegt │ ohne Schmutz │ ohne Staub │ in Ordnung │ aufgeräumt │ reinlich

der Fleck │ beschmutzt │ die Verunreinigung │ schmutzigder Staub │ schmutzig │ nicht abwischen

befleckt, sauber, staubig

3. Teilen Sie bitte die Waschmittel in natürliche und künstliche ein. / Proszę podzielić środki czyszczące na naturalne i sztuczne.

natürliche Waschmittel

künstliche Waschmitteldas Spülmittel, der Zitronensaft, das Waschpulver, das Salz, der Glasreiniger, der Essig

4. Ergänzen Sie bitte den bestimmten oder unbestimmten Artikel in Akkusativ. / Proszę wstawić rodzajnik określony lub nieokreślony w bierniku.

 

Spiegel abwischen (der Spiegel, rodzaj męski)

 

Tisch abwischen (ein Tisch, rodzaj męski)

 

Glühlampe auswechseln (eine Glühlampe, rodzaj żeński)

 

Gardine bügeln (eine Gardine, rodzaj żeński)

 

Schuhe pflegen (die Schuhe, l.mnoga)

 

Badewanne reinigen (die Badewanne, rodzaj żeński)

 

Fenster putzen (das Fenster, rodzaj nijaki)Pozostałe słówka, które się pojawiły podczas tej lekcji:

das Unkraut [unkraut] – chwast
vergessen [feagesen] - zapominać
der Spiegel [szpigel] – lustro
die Glühlampe [glylampe] – żarówka
die Gardine [gardine] – firanka
die Badewanne [badewane] – wanna
sortieren [zortiren] – sortować
pflegen [pflegen] – konserwować, pielęgnować
auswechseln [auswechseln] - wymieniać

test niemieckiego opinie o ProSenior kurs niemieckiego poradnik dla opiekunek
Niepoprawny token