LEKCJA 95
pielęgniarka

Erst ziehen Sie die Handschuhe an

Na dziewięćdziesiątej piątej lekcji:

 • utrwalisz i poszerzysz znajomość słownictwa związanego ze sprzętem i akcesoriami medycznymi;
 • poznasz rzeczowniki odprzymiotnikowe.
1. Substantive/Rzeczowniki [zupstantiwe]:

Tdas Hörgerät [hyrgeret] – aparat słuchowy
Tder Sauerstoffbehälter [załasztofbehelta] – butla z tlenem
Tder Katheter [kateta] – cewnik
Tdie Urinflasche [urinflasze] – kaczka
Tdie Bettpfanne [betpfane] – basen
Tder Toilettenstuhl [tojletensztul] – wózek toaletowy
Tdas Stecklacken [szteklaken] – podkład
Tdie Gummiunterlage [gumiuntalage] – podkład gumowy
Tdie Papierunterlage [papijauntalage] – podkład papierowy
Tdie Matratze [matrace] – materac
Tder Tropfständer [tropfsztenda] – stojak na kroplówkę
Tdas Blutdruckgerät [blutdrukgeret] – ciśnieniomierz
Tder Zuckerspiegelmesser [cukaszpigelmesa] – glukometr
Tdas Thermometer [termometa] – termometr
Tdie Bandage [bandaże] – bandaż
Tder Verbandsmull [feabantsmul] – gaza
Tdie Kompresse [komprese] – kompres
Tder keimfreie Verband [dea kajmfraje feabant] – opatrunek jałowy
Tder Druckverband [drukfeabant] – opatrunek uciskowy
Tdas Heftpflaster [heftpflasta] – plaster z opatrunkiem
Tdie Einmalhandschuhe [ajnmalhantszułe] – rękawiczki jednorazowe
Tdas Desinfektionsmittel [dezinfekcjonsmytel] – środek dezynfekujący

2. Ausdrücke/Zwroty [ałsdryke]:

Wunde mit dem Desinfektionsmittel reinigen [wunde myt dejm dezynfekcjonsmytel rajnigen] – czyścić ranę środkiem dezynfekującym
die Handschuhe an|ziehen [hantszułe an|zijen] – założyć rękawiczki
die Kompresse auf die Wunde legen [komprese an di wunde lejgen] – położyć kompres na ranę
Pflaster auf die Wunde auf|kleben [pflasta ałf di wunde ałfklejben] – nakleić plaster na ranę
Spritze geben [szprice gejben] – dać zastrzyk
einen frischen Verband an|legen [ajnen friszen feabant anlejgen] – założyć świeży opatrunek
den Verband wechseln [dejn feabant wekseln] – zmieniać opatrunek
die Zahnprothese ein|setzen [canproteze ajnzecen] – włożyć protezę zębową
die Zahnprothese heraus|nehmen [canproteze herałsnejmen] – wyjąć protezę zębową
den Katheter/die Windel wechseln [dejn kateta/di windel wekseln] – zmieniać cewnik
die Urinflasche aus|leeren [urinflasze ałslejren] – opróżniać kaczkę
Bettpfanne benutzen [betpfane benucen] – używać basenu
am Rollator gehen [am rolatoa gejen] – poruszać się z chodzikiem
an Krücken gehen [an kryken gejen] – iść do kulach
im Rollstuhl sitzen [ym rolsztul zicen] – siedzieć na wózku
Blutdruck/Fieber messen [blutdruk fiba mesen] – mierzyć ciśnienie/gorączkę

3. Dialog Krankenschwester: Wenn die Patientin nach Hause zurückkommt, muss der Verband jeden Tag gewechselt werden.
Frau Kowalska: Können Sie mir sagen, wie man das macht?
K: Natürlich. Erst müssen Sie die Salbe auftragen.
F: Aber vorher muss ich die Wunde noch reinigen, oder?
K: Selbstverständlich. Sie reinigen die Wunde mit einem Desinfektionsmittel. Dann tragen Sie die Salbe auf und legen Sie die Kompresse.
F: Und dann die Bandage?
S: Genau, dann die Bandage und der Verband ist fertig.
F: Das schaffe ich sicher. Vielen Dank.
4. Grammatik/Gramatyka [gramatyk]:

Niektóre rzeczowniki są w języku niemieckim tworzone od przymiotników. Jeśli rzeczowniki takie określają osoby, wówczas występują one zarówno z rodzajnikiem żeńskim, jak i męskim:

bekannt (znany) – der Bekannte/die Bekannte (znajomy/znajoma)
deutsch (niemiecki) – der Deutsche/die Deutsche (Niemiec/Niemka)

Rzeczowniki odprzymiotnikowe mogą określać również pojęcia abstrakcyjne, wówczas występują z rodzajnikiem das.

gut (dobry) – das Gute (dobro)
böse (zły) – das Böse (zło)

Niezależnie od rodzaju rzeczowniki te odmieniają się jak przymiotniki, a więc ich końcówki różnią się w zależności od tego, z jakim rodzajnikiem zostały użyte:

Rodzajnik określony:

Rodzaj męski Rodzaj żeński Rodzaj nijaki Liczba mnoga
Nominativ der Bekannte die Bekannte das Gute die Bekannten
Genitiv des Bekannten der Bekannten des Guten der Bekannten
Dativ dem Bekannten der Bekannten dem Guten den Bekannten
Akkusativ den Bekannten die Bekannte das Gute die Bekannten


Rodzajnik nieokreślony:

Rodzaj męski Rodzaj żeński Liczba mnoga
Nominativ ein Bekannter eine Bekannte ---- Bekannte
Genitiv eines Bekannten einer Bekannten ---- Bekannter
Dativ einem Bekannten einer Bekannten ---- Bekannten
Akkusativ einen Bekannten eine Bekannte ---- Bekannte

ZADANIA / Aufgaben:

1. Was passt nicht. / Co nie pasuje?
 1. Katheter - Urinflasche - Bettpfanne - Tropfständer
 2. Stecklacken - Bettpfanne - Papierunterlage - Matratze
 3. Kompresse - Blutdruckgerät - Zuckerspiegelmesser - Thermometer
 4. Verbandsmull - Einmalhandschuhe - Hörgerät - Desinfektionsmittel2. Verbinden Sie. / Proszę połączyć.
Wunde geben
an Krücken einsetzen
im Rollstuhl anziehen
einen frischen Verband ausleeren
Pflaster sitzen
Spritze anlegen
die Zahnprothese gehen
die Windel reinigen
die Urinflasche aufkleben
die Handschuhe messen
Fieber wechseln3. Übersetzen Sie ins Deutsche. / Proszę przetłumaczyć na język niemiecki.
 1. Proszę założyć rękawiczki, zanim oczyści Pani ranę za pomocą środka dezynfekującego.
 2. Czy mam Pani pomóc włożyć protezę zębowa?
 3. Może Pan wstawać, ale musi się Pan chodzić o kulach.
 4. Kaczka jest już pełna, opróżnię ją.

4. Ergänzen Sie die Endungen. / Proszę uzupełnić końcówki.
 1. Er ist ein Deutsch…. .
 2. Man soll das Gut…. von dem Bös… trennen.
 3. Die Jugendlich… warten auf ihre Eltern.
 4. Man soll den Krank…. helfen.
 5. Wir suchen einen Arbeitslos… , den wir helfen können.5. Ergänzen Sie die Sätze mit den angegebenen Wörtern. / Proszę uzupełnić zdania podanymi słowami.

Bekannter, Arbeitslose, Verwandten, Kranken, Reisenden

 1. Die ………… sollen ärztliche Hilfe bekommen.
 2. Mein ……………. aus Deutschland besucht mich ziemlich oft.
 3. Viele …………… finden nur schwer einen Job.
 4. Der Polizist hat den ………………… geholfen.
 5. Am Wochenende besuchen mich meine ………………test niemieckiego opinie o ProSenior kurs niemieckiego poradnik dla opiekunek
Niepoprawny token